Huvud Suit Of Wands: Tarotkorts Betydelser Queen of Wands Tarotkort Betydelser

Queen of Wands Tarotkort Betydelser

Suit of Wands: Tarot Card Meanings > Queen of Wands Tarot Card Meanings Queen of Wands Tarotkort Betydelser tarotkorts betydelse

Älskar du detta däck?
Köp den
Vardagliga tarotdäck

Queen of Wands Nyckelord

UPPRÄTT:Mod, självförtroende, självständighet, social fjäril, beslutsamhet

VÄND:Självrespekt, självförtroende, introvert, återupprätta självkänslan

8 av trollstavarna betyder tarotkort

Queen of Wands Beskrivning

Trollstavarnas drottning sitter på en tron ​​dekorerad med lejon vända mot motsatta riktningar, en symbol för eld och styrka. I hennes vänstra hand, på kronan och bakom henne finns solrosor, som symboliserar liv, fertilitet, glädje och tillfredsställelse, och hennes högra hand håller en trollstav med en liten grodd som springer till liv. En svart katt sitter vid hennes fötter, ett tecken på att även om den här drottningen är djärv och utåtriktad har hon också kontakt med sitt skuggjag – den mörkare, mindre kända sidan av hennes väsen.

OBS: Beskrivningen av Tarot-kortets betydelse är baserad på Rider Waite-korten.

Queen of Wands Tarotkort Betydelser tarotkorts betydelse

Älskar du detta däck?
Köp den
Vardagliga tarotdäck

ja eller nej tarotkort betydelser

Gå med i 9 000+ och fyller i deras syfte

med

Mel Tarot Planner

FÅ MIN KOPI

Queen of Wands Upprätt

The Queen of Wands påminner dig om att du är optimistisk, modig och beslutsam. Du är här för att se igenom dina kreativa visioner och livssyfte, även inför motgångar och utmaningar. Mycket självförverkligande och självmedveten, du vet hur du bäst kanaliserar dina styrkor och svagheter för att uppnå dina mål. Du är optimistisk och full av idéer att dela med andra. Du vet vad du vill ha och hur du får det, och är mästerlig på att engagera dig med andra för att uppnå dina mål. Håll dig hårt beslutsam och fokuserad på dina mål samtidigt som du är vänlig och optimistisk med dem omkring dig.

The Queen of Wands ber dig att vara djärv i dina åtaganden och handlingar. Var inte rädd för att äga din verkliga makt och släppa ut den i världen. Du har så mycket att erbjuda – så lysa upp ditt ljus! Tro på dig själv och det du står för, och var inte rädd för att säga ifrån och bli hörd. Ingen kommer att tysta dig.

älskarnas tarot ja eller nej

Ända som den sociala fjärilen, föreslår Queen of Wands att du lever ett hektiskt liv, knyter kontakter med andra och lägger dig själv där när du fullföljer din kreativa vision. Du utstrålar hälsa och vitalitet, och din inre livskraft fyller dig med energi och inspiration – en naturligt född, intelligent ledare som aktivt inspirerar andra. Du kan vara ganska 'mover and shaker' och påverka andra genom din vision, ditt mod och din beslutsamhet. Du ingjuter förtroende hos andra, och du ger dem kraften och självförtroendet att de kan uppnå allt de vill.

The Queen of Wands visar också att du uttrycker dig fullt ut i din yttre värld och tycker om att vara i centrum för uppmärksamheten. Du skapar ett kraftfullt första intryck och kan snabbt vinna andra med din söta, varma och charmiga natur. Nu är det perfekta tillfället att sätta dig själv där och träffa nya människor eller skapa en gemenskap av likasinnade. De kommer att dras in av din energi, passion och entusiasm, och tillsammans kan ni skapa positiv förändring i världen.

Slutligen uppmuntrar trollstavarnas drottning dig att lära känna ditt skuggjag, den mindre kända och ibland mörkare sidan av vem du verkligen är. Detta behöver inte nödvändigtvis vara en negativ aspekt av dig själv, men kan vara något som de flesta inte vet om dig... ännu! Det kan vara ditt mörka sinne för humor, ett hemligt liv från ditt förflutna eller ett passionsprojekt du har hållit undan. Även om du kanske vill skydda den här delen av dig själv, uppmuntrar trollstavarnas drottning dig att uttrycka denna sida mer öppet med andra – var inte rädd för att visa din skugga då och då. Det kommer att göra det möjligt för dig att få kontakt med andra på en djupare nivå.

Queen of Wands Reversed

The Queen of Wands omvänd visar att du har nått en plats av självrespekt och självförtroende. Du känner dig själv på en djup nivå, och du är tydlig med dina personliga sanningar och trossystem. Du vet vad du står för dig och du blir inte lätt rörd av andras åsikter. Du har också definierat vad framgång betyder för dig, även om det skiljer sig från andras definitioner.

The Queen of Wands omvänd kan också tyda på att du kan vara mer introvert än vanligt. Istället för att vara den sociala fjärilen och centrum för uppmärksamheten föredrar du att dröja vid sidan av och titta på vad som händer. Det är helt okej – hedra dina behov och känslor och pressa inte dig själv att vara extrovert och 'där ute' när du inte vill vara det. Du kan också känna dig kallad att spendera mer tid ensam så att du kan få kontakt med ditt inre och höra din inre röst.

Om du har saknat självförtroende, inbjuder Queen of Wands reversed dig att föra din energi och uppmärksamhet inåt och fokusera på att återuppbygga din självkänsla och din motståndskraft. Du kanske har överlämnat din makt till andra genom att ägna för mycket uppmärksamhet åt deras tankar och åsikter. Nu måste du föra din medvetenhet inåt, så att du kan höra dig själv och få tillgång till dina personliga styrkor och talanger. Upptäck vem du är och var modig i att uttrycka 'dig' i allt du gör, även om det är annorlunda än vad andra förväntar sig av dig.