Huvud Stora Arcana Tarot Card Betydelser Hierofantens betydelser av tarotkortet

Hierofantens betydelser av tarotkortet

Major Arcana Tarot Card Betydelser > Hierofanten Tarot Card Meaningar Hierofanten Tarotkort Betydelser tarotkorts betydelse

Älskar du detta däck?
Köp den
Vardagliga tarotdäck

Hierofantens nyckelord

UPPRÄTT:Andlig visdom, religiös övertygelse, konformitet, tradition, institutioner

VÄND:Personlig övertygelse, frihet, utmanande av status quo

Hierofantens beskrivning

Hierofanten är den maskulina motsvarigheten till Översteprästinnan. Han är också känd som påven eller läraren i andra tarotlekar och styrs av Oxen.

Hierofanten är en religiös figur som sitter mellan två pelare i ett heligt tempel – även om detta tempel skiljer sig från det där översteprästinnan sitter. Han bär tre klädnader – röd, blå och vit – och en krona i tre nivåer, som båda representerar de tre världar som han härskar över (det medvetna, undermedvetna och övermedvetna). I sin vänstra hand håller han det påvliga korset, en tredubbel spira som anger hans religiösa status. Han höjer sin högra hand i en religiös välsignelse, med två fingrar som pekar mot himlen och två mot jorden.

Framför honom knäböjer två anhängare. Hierofantens uppgift är att förmedla sin andliga visdom och initiera de två i kyrkan så att de kan ta upp sina utsedda roller. Detta bildspråk talar till en delad gruppidentitet och en övergångsrit för att gå in på nästa nivå. De korsade nycklarna vid Hierofantens fötter representerar balansen mellan det medvetna och det undermedvetna och upplåsningen av mysterier, som bara han kan lära ut.

OBS: Beskrivningen av Tarot-kortets betydelse är baserad på Rider Waite-korten.

Hierofanten Tarotkort Betydelser tarotkorts betydelse

Älskar du detta däck?
Köp den
Vardagliga tarotdäck

Gå med i 9 000+ och fyller i deras syfte

med

Mel Tarot Planner

FÅ MIN KOPI

Hierofanten Upprätt

Hierofantkortet representerar en etablerad uppsättning andliga värderingar och övertygelser och är ofta korrelerad med religion och andra formella doktriner. Innan du kan upptäcka dina egna trossystem och göra dina egna val (som associeras med nästa kort, The Lovers), uppmuntrar Hierofanten dig att lära dig de grundläggande principerna från en pålitlig källa.

Arbeta med en lärare, mentor eller guide för att lära dig om andliga värderingar och övertygelser på ett strukturerat sätt. Han kan vara en auktoritet eller en snäll och generös mentor som vårdar din andliga medvetenhet och hjälper dig att komma åt det gudomliga genom att förstå traditionerna och kärnprinciperna. Du kan också genomföra en period av formell studie när du fördjupar dig i ett ämne som har utforskats och dokumenterats brett.

Om du redan har bemästrat ett visst ämnesområde kan du ta på dig rollen som lärare och mentor för andra. I denna position hedrar och erkänner du ditt ansvar att dela med dig av dina kunskaper på ett strukturerat sätt, ett sätt som respekterar urgamla traditioner.

Hierofantens ankomst tyder på att du följer konventionen och håller dig inom gränserna för en 'beprövad' modell. Du är ännu inte villig att gå ut och erbjuda några nya och innovativa idéer. Istället följer du de nyckelprinciper och regler som du vet kommer att leda till ett framgångsrikt resultat.

Hierofanten kan kalla dig för att hedra familjetraditioner eller heliga ritualer som är försummade. Du uppmanas att förbinda dig till andlig praktik i dess mest hälsosamma form – ingen anpassning, ingen anpassning, ingen böja reglerna. Om du har saknat ritual och tradition, skapa en regelbunden praxis som daglig bön eller att säga nåd före en måltid. Överväg att utforska ditt andliga eller religiösa arv.

Hierophant-tarotkortet talar ofta om gruppmedlemskap eller att vara en del av en institution. Du kan njuta av en djup känsla av tröst när du är omgiven av människor som har väletablerade trossystem och uttryckliga värderingar. Att hitta dem kan vara lika viktigt som att utforska en ny kyrka eller religiös grupp, eller så enkelt som att gå med i ett gym eller tarotgemenskap online. Det här kortet handlar om att identifiera sig med andra och ett sätt att tänka som kommer att leda till ytterligare lärande.

Hierofanten omvänd

I sin mest positiva form påminner The Hierophant Reversed dig om att du är din egen lärare. All visdom du söker kommer inifrån – inte från någon extern källa eller kraft. Du vägleds att följa din egen väg och anta dina egna andliga trossystem istället för att blint följa andras. Det kan kännas oroligt till en början när du tar dig fram, men med tiden kommer du att lära dig att lita på dig själv och utnyttja din inre kunskap. Andra kanske ifrågasätter dina motiv att gå emot traditionen, men du vet innerst inne att det är dags nu.

Med The Hierophant Reversed behöver du inte längre externt godkännande för att lyckas. Du är redo att göra det ensam och göra det på ditt sätt, även om det innebär att gå emot konventionen. Ge dig själv tillåtelse att lita på ditt inre vägledningssystem när du skapar din egen väg framåt.

The Hierophant Reversed handlar också om att utmana status quo. Du ser alternativa sätt att se på världen och är redo att testa just de idéer och koncept som du fick lära dig var 'sanningen'. Du accepterar inte längre de stela strukturer, traditioner och dogmer som omger dig; istället söker du möjligheter att göra uppror och återta din personliga makt. Om du känner dig begränsad eller begränsad och har tappat känslan av frihet och flexibilitet, är det nu dags att skapa dina egna regler.

The Hierophant Reversed uppmuntrar dig att undersöka 'hur vi gör saker här' och fråga dig själv om det stämmer överens med dina värderingar. Du kanske har kört på autopilot hittills och följt publiken, men nu ser du att ändringar måste göras. Vidare tagen är The Hierophant Reversed som en rebellisk tonåring som börjar ifrågasätta samhället och deltar i antiinstitutionella aktiviteter. Det kan vara en inkörning med myndigheter eller konflikt med en förälder eller auktoritativ person.